Overordnet projektbeskrivelse

Overordnet projektskitse for smalsporsbane og museum på Førslev Møllevej

 

 

Beskrivelse:

Udstilling

En hal på 250-264 m2 (opføres til formålet på nuværende eng) vil danne rammen om en udstilling af veterankøretøjer (biler og motorcykler). Historier om samlingens genstande og den historiske periode, de repræsenterer, vil blive formidlet bl.a. i kraft af plancher. Herudover vil der være plancher med formidling af smalsporsbanens historie samt fakta vedr. de konkrete lokomotiver i samlingen.

Det er tanken, at der skal være mulighed for at nyde medbragt mad, evt. i en opstillet togvogn, der også kan danne rammen om formidling af vognens eller smalsporsbanens historie.

 

Smalsporsbane

Der vil blive etableret 500 meter smalsporsbane på engen omkring hallen, der giver mulighed for at køre med et lokomotiv fra samlingen samt mulighed for kørsel med de besøgende i togvogne fra samlingen.

 

Baggrund:

En større samling af veteran-køretøjer mv., herunder erhvervelse af 3 smalsporslokomotiver, vogne og skinner. Samlingen er privat og et resultat af 25 års interesse.

 

Samlingen er pt. opmagasineret på flere lokaliteter grundet pladsmangel og baggrunden for projektet er et ønske om at samle og udstille køretøjerne og formidle den historie, de kan fortælle samt den viden, der er opbygget på baggrund af den mangeårige, personlige interesse.

 

Samlingen:

2 stk. smalspors lokomotiver fra henholdsvis 1933 og 1940, begge sjældne.

1 damplokomotiv til smalspor fra 1911 (har kørt på sukkerfabrikkerne på Lolland frem til 1965, derefter købt og ombygget af Aalholm Automobilmuseum. Kørte med passagerer på den nu nedlagte bane frem til 1989).

4 vogne, 2 åbne og 2 lukkede (bygget på Aalholm Automobilmuseum i 1965-66 og har kørt med passagerer frem til 1994, hvor dele af museet måtte lukke).

Skinner til 500 m smalsporsbane.

Ca. 15 biler bl.a. Mg, Triumph, Rolls Royce, Bentley, Morris, Singer.

Motorcykler, primært Harley Davidson, årg. 1919-1968.

Øvrige antikke effekter som skilte, bøtter, dunke, tankstandere, samt en helt komplet og original telefonboks fra 1930´erne mm.

 

Formål:

Museet skal ikke bare være en udstillingshal, men et lille, lokalt oplevelsessted. Det skal danne rammen om fx:

  • aktiviteter for børn (særligt skoleklasser), der har til formål at formidle bl.a. kalkbrugs- og mosebrugs-historie, smalsporsbanens historie og funktioner, historiske temaer vedr. Danmarks udvikling og dagliglivet i perioden mellem 1930´erne og 1960’erne, udviklingen af industrisamfundet, lokalhistorie fra perioden 1930’erne til 1960’erne. Det skal være muligt for børn at føle, røre, mærke og være i tiden selv, fx at ”arbejde” og bruge toget som hjælperedskab og på den måde opleve og forstå dets oprindelige funktion
  • aktiviteter for ildsjæle og veteranentusiaster som stumpemarked og veterantræf
  • anderledes udflugter for børnehaver og familier, hvor kørsel i smalsporstoget er omdrejningspunktet
  • Julemarked med kørende smalsporstog
  • Aktiviteter med fokus på fysisk kunnen, der indebærer kørsel med skinnecykel, det kan fx være Teambuilding-koncepter
  • Særlige aktiviteter der arrangeres i forbindelse med lokale arrangementer og samarbejde med lokale foreninger, institutioner og initiativer, herunder arrangementer med godgørende formål

 

Tilgængelighed:

Under opbygningen af museet vil det være åbent efter aftale og i forbindelse med særarrangementer. Afhængig af mængden af ressourcer og frivillige kræfter vil museet på sigt være åbent hver weekend og have udvidede åbningstider i sommerhalvåret.

 

Målgruppe:

Udstillingen og museets aktiviteter skal målrettes såvel børn i børnehave- og skolealderen, børnefamilier, voksne og veteranentusiaster. Museet forventes at kunne tiltrække besøgende både fra lokalområdet, nabokommuner og turister fra det øvrige Danmark og muligvis udlandet. I markedsføringen af museet vil der blive lagt vægt på at ramme en bred målgruppe, både hvad angår alder og geografi.

 

Betydning for lokalområdet

Lokomotivet og øvrigt materiel er tilsvarende det, der har kørt i Fakse Kalkbrud, flere grus- og mergelgrave samt ved udbygning af andre anlæg i kommunen for år tilbage og har dermed en lokalhistorisk betydning.

 

Som museum kan stedet medvirke til at tiltrække endagsturister til Haslev-området og sætte fokus på Haslev.

 

Samarbejder

Det er oplagt for museets drift og udvikling at indgå samarbejder med lignende museer på Sjælland (fx vedr. formidling og arrangementer).

 

Derudover vil museet arbejde for et konstruktivt samarbejde med Faxe Kommune, for at sikre, at kommunens børnehaver og skoler kan få mest muligt glæde af samlingen.

 

Organisering

Museet vil være privatejet. Der vil blive oprettet en støtteforening, som skal have til formål at sikre museets drift og udvikling samt formidling af samlingen.

 

Økonomi og ressourcer

Opførsel af hal sker for private midler af matrikelejeren. Samlingen ejes og vil blive vedligeholdt af matrikelejeren. Al drift og formidling varetages af matrikelejerne samt andre frivillige kræfter. Samarbejde med Faxe Kommune i forbindelse med kørsel med børnehaver, formidlingsaktiviteter for skoleklasser mm.